thông tin mối cánh

Tìm hiểu mối cánh

Tìm hiểu mối cánh

Thời điểm mối cánh vũ hóa thoát tổ bay ra phổ biến vào khoảng tháng ba, tháng 5 ,6 (âm lịch) là lúc giao thời giữa mùa xuân và hè, không khí nóng ẩm oi bức. Thời điểm chúng bay