thời gian diệt mối

Khoảng thời gian thích hợp để diệt mối

Khoảng thời gian thích hợp để diệt mối

Nhìn chung, ngay cả khi chưa có mối xâm nhập thì việc phun thuốc diệt mối để phòng tránh nguy cơ mối mọt là rất quan trọng và cấn thiết. Không nên để “nước tới chân mới nhảy”. Còn khi