phi thường

Những khả năng phi thường không phải ai cũng biết của côn trùng

Những khả năng phi thường không phải ai cũng biết của côn trùng

Khi các chuyên gia đặt một thiết bị lọc phân cực bên trên bọ phân để đổi hướng phân cực 90 độ, họ thấy chúng quay một góc vuông. Vào những đêm không trăng hoặc trời quá nhiều mây, bọ