ong bắp

Dùng nọc Ong bắp cày để chữa ung thư?

Dùng nọc Ong bắp cày để chữa ung thư?

Giáo sư di truyền học João Ruggiero Neto cho biết kết quả nghiên cứu này sẽ mở ra một hướng đi mới cho những phương pháp chữa trị ung thư, thậm chí đây là cách đầu tiên đi xuyên qua