nơi bán thuốc diệt mối

Thuốc diệt mối, diệt côn trùng Map Sedan 48 EC

Thuốc diệt mối, diệt côn trùng Map Sedan 48 EC

Đặc tính chung: * Map Sedan 48 EC là thuốc diệt côn trùng gốc lân hữu cơ, thuộc nhóm có tác dụng tiếp xúc. * Map Sedan 48 EC dùng để trừ mối gây hại trong các công trình xây