mối lính

Những loại mối có thể gây nguy hiểm cho bạn

Những loại mối có thể gây nguy hiểm cho bạn

Vì thức ăn của những loài mối trên đều là gỗ, chúng phải hoạt động liên tục từ hàm. Tuy gỗ khó tiêu hóa nhưng đường ruột của loài mối có một loại siêu trùng roi tiết ra dung môi