mối gỗ ẩm

Thông tin cần biết về mối gỗ ẩm

Thông tin cần biết về mối gỗ ẩm

Vì độ ẩm là điều tối quan trọng đối với mối gỗ ẩm nên giải quyết vấn đề độ ẩm là một phần quan trọng trong việc kiểm soát – phòng chống và diệt mối gỗ ẩm. Hệ thống ống

Tìm hiểu những loại mối phá hoại công trình

Tìm hiểu những loại mối phá hoại công trình

Tổ được xây dựng trong đất. Loài mối này cũng rất phụ thuộc vào độ ẩm của đất. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, mối tạo ra những đường ống bằng đất để tránh bị khô khi tiếp xúc