mối cây

Phương pháp diệt mối gây hại cây trồng

Phương pháp diệt mối gây hại cây trồng

Sau khi mối ăn bả mối sẽ chết như trong trường hợp cho bả vào tổ mối. Số lượng trạm nhử mối, lượng bả cần cho phụ thuộc vào mật độ mối hại trên vườn cây và loài mối gây