mầm bệnh

Côn trùng luôn bị thu hút bởi những cây bị nhiễm bệnh

Côn trùng luôn bị thu hút bởi những cây bị nhiễm bệnh

Những phát hiện này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn để giảm bớt mối lo về an ninh lương thực toàn cầu. Nó có thể được sử dụng để bổ sung cho