kinh nghiệm chống mối

Không nên diệt mối bằng cách dân gian

Không nên diệt mối bằng cách dân gian

Khi kiểm tra trên tường và những cấu kiện bằng gỗ khác mà không thấy đường mui, hay các vết nứt nẻ trên gỗ mà mối tạo ra thì có thể dùng búa gõ nhẹ. Nếu tiếng kêu phát ra