kiến vào nhà

Những mẹo hay chống kiến xâm nhập vào nhà

Những mẹo hay chống kiến xâm nhập vào nhà

1. Đặt đĩa đựng nước dưới mỗi chân bàn: Kiến rất sợ nước, vì vậy, với cách này, kiến sẽ không còn đường nào để có thể lên đến được chỗ thức ăn mà bạn để trên bàn nữa đâu.