kiến cánh

Tư vấn cách phân biệt mối và kiến cánh

Tư vấn cách phân biệt mối và kiến cánh

Mặc dù kiến và mối hoàn toàn không có quan hệ thân thuộc nào nhưng không thể phủ nhận rằng chúng khá giống nhau (sau này, trong một nghiên cứu về DNA, các nhà khoa học nước ngoài đã chỉ