giá bán hóa chất chống mối

Hóa chất chống mối mọt KaBor chất lượng

Hóa chất chống mối mọt KaBor chất lượng

Kabor là hỗn hợp Boron được sử dụng hiệu qủa trong ngâm tẩm áp lực cho gỗ cao su, gỗ vườn do Công ty Tarzin Chemicals (TZ) (Spain) nghiên cứu và phát triển, Sản phẩm Kabor được dùng để chống