diệt mối tại nhà

Lưu ý khi diệt mối tại nhà

Lưu ý khi diệt mối tại nhà

Khi nuốt phải thuốc diệt mối thì không được làm những hành động gây nôn mà phải sơ cứu bằng cách súc sạch miệng với nước, không được cho ăn, uống bất cứ thứ gì khác và đem nạn nhân

Nên hay không nên dùng dịch vụ diệt mối

Nên hay không nên dùng dịch vụ diệt mối

Với mối nhà thì phải co1 phương pháp nhử mối tập trung lại một chỗ vì tổ của chúng nằm rải rác ở dưới nền nhà, panen, góc tường, trần nhà… rồi phun thuốc vào mối thợ để chúng lây