dầu chống mối

Thuốc diệt mối cao cấp giá rẻ

Thuốc diệt mối cao cấp giá rẻ

Dầu có tác dụng lâu dài, tác động qua tiếp xúc và đường ruột, để sử dụng và phòng trừ các loại mối sống trong lòng đất, phá hoại gỗ, gây hư hỏng các tòa nhà công trình xây dựng,