công trình

Tìm hiểu những loại mối phá hoại công trình

Tìm hiểu những loại mối phá hoại công trình

Tổ được xây dựng trong đất. Loài mối này cũng rất phụ thuộc vào độ ẩm của đất. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, mối tạo ra những đường ống bằng đất để tránh bị khô khi tiếp xúc