con trùng phá hoại gỗ

Những côn trùng phá hoại gỗ không thua gì mối

Những côn trùng phá hoại gỗ không thua gì mối

Ở phía đuôi hà có hai ống và hai ống này có thể thò ra thụt vào. Ống to ở phía ngoài loe ra, ống bé ở phía ngoài bé lại, ống to hút nước và các sinh vật có