côn trùng mới

Loài bọ cánh cứng có đốt chân cực kỳ đặc biệt

Loài bọ cánh cứng có đốt chân cực kỳ đặc biệt

Được biết, bọ cánh cứng là nhóm sinh vật lớn nhất Trái đất. Theo thống kê, cứ 5 sinh vật lại có 1 là bọ cánh cứng, và đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được hết có bao