Cislin 2

Những loại thuốc diệt mối được sử dụng nhiều nhất

Những loại thuốc diệt mối được sử dụng nhiều nhất

Mối không thể nhận biết được vùng đã được phun MYTHIC 240SC nên vẫn di chuyển qua lại nên sẽ bị nhiễm thuốc và chết. Tóm lại, MYTHIC 240SC có thể diệt mối tận gốc vì tác dụng đa dạng