cách diệt mối hay

Nên hay không nên dùng dịch vụ diệt mối

Nên hay không nên dùng dịch vụ diệt mối

Với mối nhà thì phải co1 phương pháp nhử mối tập trung lại một chỗ vì tổ của chúng nằm rải rác ở dưới nền nhà, panen, góc tường, trần nhà… rồi phun thuốc vào mối thợ để chúng lây