các loại thuốc diệt mối

Những loại thuốc diệt mối được sử dụng nhiều nhất

Những loại thuốc diệt mối được sử dụng nhiều nhất

Mối không thể nhận biết được vùng đã được phun MYTHIC 240SC nên vẫn di chuyển qua lại nên sẽ bị nhiễm thuốc và chết. Tóm lại, MYTHIC 240SC có thể diệt mối tận gốc vì tác dụng đa dạng

Thuốc diệt mối, diệt côn trùng Map Sedan 48 EC

Thuốc diệt mối, diệt côn trùng Map Sedan 48 EC

Đặc tính chung: * Map Sedan 48 EC là thuốc diệt côn trùng gốc lân hữu cơ, thuộc nhóm có tác dụng tiếp xúc. * Map Sedan 48 EC dùng để trừ mối gây hại trong các công trình xây