an toàn diệt moois

Lưu ý khi diệt mối tại nhà

Lưu ý khi diệt mối tại nhà

Khi nuốt phải thuốc diệt mối thì không được làm những hành động gây nôn mà phải sơ cứu bằng cách súc sạch miệng với nước, không được cho ăn, uống bất cứ thứ gì khác và đem nạn nhân